Høyesterett forkaster anke etter dødsulykke i Rauma

foto