Åndalsnes Avis skrev om fysioterapeutene Irene Kristiansen og Marit Moltubakk som i april i år advarte kommunen om at når den nye finansieringsordningen for fysioterapeuter blir gjennomført, der den statlige tilskuddsdelen halveres, vil de måtte gå over til privat praksis for å overleve - hvis de ikke får høyere tilskuddsordning fra kommunen. Selv om assisterende rådmann Perry Ulvestad forsikret dem om at de ville se positivt på søknaden om 100 prosent tilskudd, ble den avslått i formannskapet på forsommeren.

– Den nye finansieringsordningen, som gjelder alle fysioterapeuter i hele landet, rammer oss hardt. Vi har nemlig ikke 100 prosent tilskudd fra Rauma kommune. Vi har kun driftstilskudd på 40 prosent. Det vil si at vi kun har 40 prosent av vår arbeidstid til disposisjon for å ta av oss en stadig økende pasientmassen. Vi har for tida 6 måneders ventetid. Den resterende tida på 60 prosent, må vi nå ta pasienter som privatpraktiserende. Det lønner seg nemlig ikke for oss å jobbe utover de 40 prosentene vi får tilskudd for, når det statlige trygdedelen av vår inntekt går ned. Det gikk før, da trygdedelen, sammen med egenandelen til pasienten, ga oss nok timespris til å drive økonomisk forsvarlig. Når den statlige delen nå er halvert, vil egenandelen til pasienten gå opp. Den vil nå bli fordoblet. Det vil si vel 300 kroner for en konsultasjon. Dette vil medføre at mange ikke har råd til å fortsette sin behandling. Konsekvensene blir en lang venteliste på kommunedelen, og en annen venteliste på privatdelen som vil bli dyr. Det eneste jeg kan se som er positivt, er at de private pasientene antageligvis vil få en kortere ventetid, forklarer Irene.

Hun vil gjerne sende spørsmålet på nytt videre til Rauma kommune.

– De andre fysioterapeutene her i Rauma har 100 prosent tilskudd. Vi får kun 40 prosent. Hvorfor skal det være så skjevt fordelt i samme kommune? Pasientbehovet er stort, så her må det kun dreie seg om økonomi, sier Kristiansen.

Urettferdig. Fysioterapeut Irene Kristiansen synes det er leit at kommunen ikke kan gi dem økt tilskudd. – Vi har ventelister på seks måneder, så behovet for flere fysioterapeuter er jo her, mener hun. Hun driver sammen med Marit Moltubakk og de to vil nå måtte legge 60 prosent av driften over på privatpraksis på grunn endret finansieringsordning for fysioterapeuter. Foto: Evy Kavli
Faksimile fra Åndalsnes Avis, 13. april.