Vi skriver midten av mars og det pågående skoleåret er langt mer enn halvvegs. Det frustrerer Joar Kavli som er tillitsvalgt for foreldrene ved Åndalsnes ungdomsskole. Kavli sier han tok på seg vervet fordi han er interessert og fordi han mener det er en viktig foreldreoppgave å følge opp hva skolen gjør.

Kavli forteller at utvalget ved ungdomsskolen på Åndalsnes relativt nylig har behandlet et høringsutkast til felles ordensregler for skolene i Rauma. Høringsfristen var satt til 13. februar. Men Kavli sier han også er kjent med at det egentlig skal finnes et overordnet kommunalt foreldreutvalg som skal består av en utsending fra hver skole i kommunen.

– Jeg etterlyser dette kommunale foreldreutvalget og er forundret over at det ikke er oppe og går. Hva vil kommunen med et slikt utvalg hvis det ikke blir satt i drift?, spør Kavli og forteller at han ut fra tidligere erfaringer i Asker kommune, mener et slikt utvalg burde får flere saker å jobbe med og uttale seg om. Generelle ordensregler for alle skolene, er en typisk slik sak.

– Jeg tror at mange vil få en følelse av meningsløshet når man ikke blir stilt forventninger til, sier Kavli og mener et foreldreengasjemnet vil øke dersom man får flere saker å ta stilling til. Han viser også til den medieomtalte mobbesaken ved Åndalsnes ungdomsskole. Hvordan jobber skoleeier Rauma kommune for å forebygge at slike saker skal gjenta seg? Slike spørsmål bør foreldre på tvers av skolene ha et forum for å diskutere, sier Kavli som tidligere i Åndalsnes Avis har signalisert at et kommunalt foreldreutvalg kunne ha vært et forum som kunne ha initiert faglige arrangementer som setter samarbeidet heim/skole på dagsorden.

– Det er mulig noen ikke ser poenget med et kommunalt foreldreutvalg, men da må konsekvensen være at det bare blir lagt ned, sier Joar Kavli og legger til at det må være naturlig at det er skoleeier som tar initiativet til å konstituere dette utvalget ved starten av skoleåret.

Forundret. Joar Kavli viser til tidligere erfaringer fra Asker der de hadde et overordnet foreldreutvalg for hele kommunen. Kavli undrer seg over hvor det har blitt av det i Rauma. Arkiv: Anders Hagen.