Torsdag kveld inviterer Rauma kommune til folkemøte om samfunnsplanen 2030. De ønsker at innbyggerne i Rauma skal komme med sine innspill til arbeidet med planen, og fortelle hva de synes er viktig i årene som kommer.

Kommunestyret vedtok i november 2016 at samfunnsplanen skal rulleres og den skal etter planen vedtas til høsten.

Sentrale temaer i planen blir attraktivitet og folketallsutvikling, næringsliv og arbeidsplasser, regional orientering og regionale ambisjoner, kommunalt tjenestetilbud og kommunal økonomi, folkehelse, klima, miljø og bærekraft og lokaldemokrati. Politikerne har satt ned arbeidsgrupper som skal jobbe med de ulike temaene.

Samfunnsplanen for 2014–2025 ble vedtatt av et enstemmig kommunestyre i 2013.