Formannskapet fungerer som valgnemnd for styret i Rauma Energi AS. Ordfører Lars Olav Hustad (H) foreslo i formannskapets møte på onsdag, at de innstiller følgende personer til styret:

Arne Steffen Lillehagen som styreleder (gjenvalg).

Styremedlemmer Arne Steffen Lillehagen og Øyvind Hovde, med Ellinor Torsgård Solheim som 2. vara og Irene Kristiansen som 4. vararepresentant.

Vurderte habilitet

Forslaget ble enstemmig vedtatt. Ordføreren tok i møtet opp Lillehagens habilitet i saka. Formannskapet diskuterte og stemte over spørsmålet. De var enstemmig enig om at Lillehagen er habil i saka.