Det er en av konklusjonene etter storkontrollen av tunge kjøretøyer, som foregikk mandag til onsdag denne uka. Kontrollene skjedde på kontrollstasjonene Horgheim og Ørskogfjellet.

Vegvesenet ville ha et særlig fokus på vinterutrustningen til de tunge kjøretøyene - også fordi kravene til dekkutrustning på tunge kjøretøy ble skjerpet forrige sesong.

358 kjøretøy ble stanset

Resultatet av kontrollen:

  • 52 gebyr for mangler på vinterutrustning på motorvogn eller tilhenger. 4 motorvogner manglet vinterdekk og 4 tilhengere manglet vinterdekk

  • 66 førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid. Av dem var det 23 som hadde mangler

- Vi ser at de aller fleste tunge kjøretøyene vi stopper til kontroll, har vinterdekk. Vi er godt fornøyd med utviklingen som har skjedd i dekkutrusningen på de tunge kjøretøyene de siste årene, sier seksjonsleder Jan Erik Myhr ved Trafikant- og kjøretøyavdelingen i Møre og Romsdal, i en pressemelding.

Også varebiler kontrollert

31 tungbilkontrollører fra Statens vegvesen i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag var med på kontrollene.

Også varebiler som går i næringstransport ble kontrollert.

- Erfaring fra tidligere kontroller viser at for denne typen kjøretøy dukker det av og til forhold med større last enn det kjøretøyene er registrert for, noe som er svært uheldig for trafikksikkerheten, sier Runar Inge Larsen, gruppeleder for utekontroll tunge kjøretøy i Møre og Romsdal, i den samme pressemeldinga.