Prost Erling Nevland legger ikke skjul på at han gjerne skulle ha fått avklaringer rundt boforholdene sine. Han  har nylig flyttet inn i presteboligen på Åndalsnes. Boligen er pusset opp for rundt en million kroner, etter det Åndalsnes Avis tidligere har fått opplyst. Men fortsatt er det meste uavklart i forhold til hvor mye leie det skal betales for slike presteboliger og ikke minst rundt hvilke boliger som skal selges og hvilke boliger kirka skal beholde.

– Jeg vet ennå nesten ingen ting og derfor er det ikke så mye jeg kan si, sier Erling Nevland og minner om at 1. september ikke er langt unna og at dette er datoen når bopliktordningen for prester går ut.

Erling Nevland forteller også at han var klar over at han skulle bo i presteboligen på Åndalsnes da han søkte stillinga som prost i Indre Romsdal. Det var også allerede den gangen, for vel et halvt år siden, sagt at boligen på Åndalsnes skulle beholdes av kirka som en rekrutteringsbolig og at den ikke skulle selges.

Bispedømmet

– Vi er også frustrert her på prestenes vegne, sier avdelingsleder Alice Elnes ved Møre bispedømmekontor. Hun forteller at det nå er sendt en mengde papir til skatteetaten i Kristiansund i håp om å få en rask avklaring på hvilken fordelsbeskatning prestene skal få fordi de har en lav husleie.

– Jen mener det er 35 prester dette gjelder, sier Elnes som er på ferie og som ikke får sjekket det nøyaktige tallet. Hun legger til at månedlig leie har vært 3800 kroner for disse boligene.

– Hvis fordelsbeskatningen blir for høg, må jeg stikke fingeren i jorda og finne ut om det er bedre å flytte ut og skaffe en privat bolig, sier Erling Nevland og legger ikke skjul på at han gjerne skulle ha hatt svar rundt denne problemstillingen.

Selge eller beholde

– Vi har signalisert at vi ønsker å beholde boligen på Åndalsnes og i Isfjorden skal en vikar nå bosette seg for en periode, sier Alice Elnes og signaliserer med det at begge boligene for tida brukes av prester.

Eier av disse boligene er Opplysningsvesenets Fond og leder for bygningsseksjonen, Trond Sundby, sier at boligen på Åndalsnes er kategorisert som en K2- bolig og det betyr at den er et viktig lokalt kulturminne, men ikke er fredet.

– Den skal vi beholde som en rekrutteringsbolig, sier Sundby.

Presteboligen i Isfjorden derimot er fristilt og skal selges så snart det ligger til rette for det.

– Hva om dagens prost ønsker å kjøpe boligen på Åndalsnes fordi skatteordningen gjør det for dyrt å bli boende der?

– Denne boligen er det små sjanser for at vil bli solgt. Skulle prosten velge å flytte ut, blir det vår utfordringen å leie boligen ut i det åpne markedet. Det håper vi ikke vil skje. Det viser seg nemlig ikke alltid lett å leie ut slike boliger, avslutter Trond Sundby.