Ordfører Lars Olav Hustad er frustrert etter forrige ROR-møte, som var 10. august.

I møtet opplevde han at det var kun kommunene Rauma og Molde som hadde gjort vedtak på hvilke alternativ de vil jobbe videre med.

– Når det gjelder arbeidet med kommunereformen og tidsperspektiv, så ser det bra ut for Rauma, men for de andre skal det holde hardt, sa ordføreren under formannskapsmøtet tirsdag.

Det er Romsdal regionråd (ROR) som har fått i oppgave å administrere forhandlingene mellom romsdalskommunene.