Fra parkeringsplassen i Skorgedalen og opp til Skorgedalsbu er stien.

Kurset vil gå ut på å legge stein og stokker på skråmyr og flatmyr. Det blir også jobbet med å bygge klopper over vassig og bekker.

Arrangementet er et samarbeid mellom driverne av Skorgedalsbu og samarbeidspartene for turmåla og romsdals.com.

Kurset går over fire timer og det avsluttes med kveldsmat på Skorgedalsbu.

Adkomsten til Skorgedalsbu skal forbedres. Nå arrangeres det kurs i stilegging. Foto: Øystein Talberg