Vangen, som driver Rema 1000 på Åndalsnes har i flere år ønsket seg nye lokaler for butikken sin.

For noen år tilbake overtok han den tidligere kinoen på Åndalsnes og vurderte muligheten til å utvide butikken på denne tomta.

– Ja, hvorfor ikke?

– Fordi jeg vil få for liten salgsflate etter dagens behov. Og knapt med parkering. Her er vi stengt inne av veger på alle kanter og vil ikke ha videre utviklingsmulighet i framtida. Dessuten ligger SFO og barneskole like ved og det er lite gunstig. Vi får daglige leveringer med trailere og store lastebiler. Det er rett og slett skummelt.

– Inkludert parkering, lager og kontor har jeg behov for 4000 kvadratmeter til disposisjon, slår Vangen fast.

35 sorter pizza

Han jobber i dag ut fra en salgsflate på bare 450 kvadratmeter, og er blant Rema-butikkene mellom Bergen og Trondheim som omsetter mest pr. kvadratmeter.

Men kundene klager. Han får ofte spørsmål om varesorter han ikke har, og at det er altfor trangt i butikken.

– I Rema-kjeden har vi varer som er delt opp i kategoriene A, B, og C. A-varene må vi ha, fordi dette er varer som kjeden annonserer med og utgjør hovedsortimentet i Rema. B-kategorien bør vi absolutt ha for å henge med, men slik det er nå har vi ikke plass.

– Jeg har plass til kanskje 15 sorter pizza, men burde egentlig ha plass til 35. Det er ikke sånn som før, da kinakål var eneste salat. I dag har vi 20 varianter men skulle hatt mer. Dette gjenspeiler seg på de fleste vareslag. Folk reiser, får nye matvaner og etterspør flere ting.

– Tvunget ut

Forholdsvis kort tid etter kjøpet av kinotomta kom muligheten for å etablere seg i det tidligere Mesterklær-bygget på Øran. Vangen - og Rema 1000 - ser dette som eneste reelle mulighet til å henge med i utviklinga. Ei utvikling som går i retning av at alle trenger og krever mer plass. Og dette er det først og fremst kundene som bestemmer. Får de det ikke slik de vil reiser de andre steder.

– Det er ikke slik som det var før, da mamma og pappa kunne drive en butikk på 100 kvadratmeter. Eller da det var bilverksteder, dagligvareforretninger, bensinstasjoner, konfeksjon, og mye annet, i sentrum. Behovet for plass - og at det offentlige har lagt om hovedvegene - har tvunget disse tilbudene bort fra sentrum. Og trafikken har bare økt, mener Vangen.

Parkering, parkering, parkering

– Mer detaljhandel til Øran?

– Mer plasskrevende detaljhandel, ja. Vi ønsker oss dit, blant annet for å få med gjennomgangstrafikken. Der er det dagligvarehandel fra før. Der ligger lokalene klare, vegene ligger der, vi får alt på ett plan og ikke minst er det gode parkeringsforhold. Det siste er noe som rett og slett bare må være på plass. Det viser absolutt alle kundeundersøkelser.

– Hvorfor ikke sentrum?

– Vår frykt er at faktorene jeg nettopp nevnte ikke kan oppfylles der. Og for Remas del er det derfor ikke aktuelt å investere store beløp i sentrum.

– Jeg ønsker utvikling av sentrum velkommen. Jeg ser gjerne at det kommer en dagligvareforretning og annet dit. Ikke minst flere boliger.

– Ikke plass til alle

– I sentrum-Øran-debatten har jeg registrert argumenter om at det bør være gangavstand til tjenester og tilbud. Det er jeg enig i.

– Men hva med gangavstanden til alle som bor på Frydenlund, Teglverket, Veblungsnes, Hagan og Bjørmosen? Hvis kommunen sier nei til detaljhandel på Øran, for å fylle opp sentrum, skal de da også si nei til etablering av nye boligområder utenfor sentrum, av samme grunn?

– Nå har jo alle som ivrer for sentrum muligheten til å kjøpe leilighet i Kvartal 1. Men skjer det?

– Hvordan passer tanker om cruisehavn på Øran inn i dette bildet?

Utviklinga har gjort at det ikke er plass til alle i sentrum uansett. Derfor må kommunen legge til rette for plasskrevende detaljhandel andre steder også, mener den trangbodde kjøpmannen.

Henger ikke med. Bare siden jul har sortimentet hos Rema økt med et par hundre vareslag. Men Odd Steinar Vangen har bare plass til de aller viktigste.