Skoleansvarlig Kåre Straume i Rauma kommune mener det er hos foreldrene sjøl at ansvaret må ligge for å få kalt inn til et nytt kommunalt foreldreutvalg når nye representanter fra skolene blir valgt om høsten. Han mener det er sittende leder som må ta ansvar for denne kontinuiteten. Han sier også at han fra kommunens side har minnet om, overfor rektorene, alt det blir sett til at informasjon blir gitt til de nyvalgte foreldrerepresentantene.

– Jeg har full forståelse for at enkelte foreldre føler frustrasjon over at utvalget ikke er oppe og går, men jeg mener ansvaret altså ligger på foreldrene når det gjelder å få dette utvalget til å fungere.

– Og utvalget har tidligere fungert godt?

– Ja, det var stor aktivitet med engasjert ledelse da dette ble startet opp. Men så har det nok blitt mer og mer borte, sier Straume.

– Men mener kommunen dette er et viktig utvalg. Sender du ut informasjon for eksempel?

– Jeg har prøvd å sende ut informasjon og helt konkret har dette sist vært aktuelt i forbindelse med høringsrunde på felles ordensregler. Jeg var med under oppstarten og hjalp til med blant annet utforming av vedtekter. Jeg mener det er et viktig utvalg som burde kunne spille ball med skoleeier i en del saker, sier Kåre Straume.