Rauma kommune er forvaltningsmyndighet for sin del av Reinheimen nasjonalpark. Og politikerne i utvalg for plan og forvaltning tok fram neistempelet da de skulle behandle søknaden fra Allskog om bruk av snøscooter i forbindelse med arbeid de skal gjennomføre vinteren 2012 – en vinter som allerede er gått over i vår.

Det er fra Direktoratet for naturforvaltning, øverste utøver av verneforskriftene – og regjeringsadvokaten – at Allskog har fått oppdraget. De skal gjennomføre befaringer i forbindelse med erstatningsoppgjøret etter etableringen av Reinheimen nasjonalpark.

Allskog skal stå for skogregistreringen i området – de skal finne ut verdien av skogen som grunneierne avstår til verneformålet. Befaringen skal gjennomføres innen april i år. De så for seg bruk av to scooterekvipasjer til arbeidet – og maks tidsramme var satt til fem dager. Bruken av scooter skulle lette arbeidet.

Men utvalg for plan og forvaltning sier nei. Her spiller det ingen rolle hvem som er oppdragsgiver – nei er et nei, åkke som.

Så er det bare å ta skia eller trugene fatt, da.