Frp har i lokalpolitisk sammenheng utmerket seg med å stå samla i alle viktige saker i kommune- styret. Men tirsdag kveld var det annerledes.

Til tross for at gruppeleder Arne Hoem holdt et flammende innlegg for å bestille en ny handelsanalyse, valgte de fire på Frp-benken å dele seg.

Arne Hoem og Arne Mathisen stemte for forslaget om en ny analyse. Tormod Lien og Sigrun Vevang stemte imot.

– Var det gitt åpning for at representantene på Frp-benken kunne stemme forskjellig?

– Nei, er svaret fra gruppeleder Arne Hoem.

Har vedtekter

Han sier at de har vedtekter i partiet som sier at de skal stemme samlet når det kreves av gruppeleder.

– Vil denne uenigheten få konsekvenser for det videre politiske arbeidet i dagens Frp-gruppe?

– Om det skulle få det, ønsker jeg å holde det innenfor egen gruppe. Det vil i så fall være et internt anliggende.

Åndalsnes Avis ble onsdag også kjent med at leder i Rauma Frp, Arne Mathisen, har trukket seg fra alle verv i partiet – blant annet med bakgrunn i uenigheten rundt sakene 21 og 22 i tirsdagens kommunestyremøte.

Arne Mathisen bekrefter sin beslutning overfor Åndalsnes Avis.

– Jeg fremmer mine tolkninger av regler og vedtekter i partiet. Om det skulle være jeg som tolker feil eller jeg blir mistolket av andre, så er det tilstrekkelig til at jeg trekker meg fra vervene i partiet, sier Mathisen.

Han sier han er innstilt på å fortsette som før i Frps kommune- styregruppe – for Frp.

– Jeg ser for meg at nestleder overtar lederrollen fram til års- møtet i partiet – at det der velges en ny leder, sier Arne Mathisen.