– Vårt mål er at vi skal skape et treningssenter for redning i forbindelse med snøskred, sier Ida Robertsen Skiri som har fanget denne ideen etter å ha truffet og blitt kjent med sveitseren Manuel Genswein. Han står både for idé og utvikling av et avansert teknologisk utstyr som han har kalt Easysearcher. Dette brukes i dag i 17 forskjellige land og er også tatt i bruk ved kjente vintersportssteder som Hemsedal og Stranda på Sunnmøre.

I Skorgedalen

– Jeg tenker meg at vi kunne ha etablert et slikt øvingssted for eksempel i Skorgedalen. På den måten kan vi forbedre den generelle kompetansen blant folk når det gjelder skred og redning. Dernest kan utstyret gjerne brukes av grupper som blir involvert i redningsoperasjoner. Det kan være Røde Kors, det kan være Rauma skisenter og Molde og Romsdal turistforening som har hytte i dalen. Det kan gjerne være Heimevernet for den saks skyld. Poenget er at det er mange brukergrupper som vil kunne dra nytte av en slik investering og etablering, sier Ida Skiri som allerede har hatt et møte med aktuelle interessegrupper og potensielle medinvestorer for slikt utstyr.

– Først og fremst handler det om å unngå å havne i skred. Så handler det om kameratredning. De som kan reddes ut av et skred i løpet av de første 18 minuttene etter at skredet har gått, har 90 prosent sjanse for å overleve. Blir folk liggende i 70 min, er sjansen for å overleve redusert til 30 prosent, sier Manuel Genswein og viser med det at tidsfaktoren og kunnskapen blant folk er de viktigste faktorene for å unngå ulykker i forbindelse med skred.

God respons

– Jeg har fått veldig positiv respons både fra Nordveggen og fra Rauma næringslag i tillegg til en del interessegrupper. Solveig Brøste Sletta i Nordveggen er opptatt av at dette vil være en konkret oppfølging av den vedtatte visjonen for kommunen. Jeg håper det skal være mulig å finne fram til støttespillere som vil være med på å reise den nødvendige kapitalen som må til, sier Ida Skiri.

Opp mot 100.000 kroner vil et tilstrekkelig innkjøp koste og Ida Skiri legger ikke skjul på at målet er å skaffe disse midlene og gjøre de aktuelle innkjøp før inngangen til neste skisesong ut på seinhøsten i år.