– Målet er å ha en bru på plass til sommeren

foto