Bane Nor frykter mange ulykker på planoverganger i sommer

foto