I vår papiravis torsdag 28. januar har vi formulert oss feil på side 1.

Vi ser at denne feilen kan føre til beklagelige misforståelser og ønsker derfor å presisere at det ikke er Veøy-navnet som kan bli borte, men derimot firmaet Veøy Buss AS som kan bli borte.

Dette kommer tydelig fram inne i avisa, men formuleringen på første side gir grunnlag for misforståelser. Åndalsnes Avis beklager denne feilen.

Red.