Rauma er en av 36 kommuner som har fått tilbud om en slik status. Direktorat for naturforvaltning (DN) står bak. Imageskaper Det er kommuner som har store deler av sitt areal vernet som nasjonalpark, som nå er invitert til å få en slik status. Tanken er at et slikt stempel skal kunne brukes i kommunens markedsføring. Rådgiver Aina Holt i DN forteller til NRK at det er kommunene selv som har etterspurt et slikt merkevarestempel. – Tanken bak er at kommunen kan bruke det positivt i markedsføringen at den tar vare på naturen, sier Holst. Pilotprosjekt Ordningen åpner også for at tettsteder i de aktuelle kommunene kan få tittelen nasjonalparklandsby. Sistnevnte status vil imidlertid bli delt ut av DN selv til utvalgte steder i en forsøksperiode. Det stilles en rekke krav til tettsteder som ønsker å bli såkalt nasjonalparklandsby, blant annet at stedet fungerer som servicesenter i forhold til nasjonalparken og at det eksisterer en stedsutviklingsplan som tar høgde for nærheten nasjonalparken og hvordan denne kan profileres. Kommune kan selv søke om å få bli med i pilotprosjektet: søknadsfristen er satt til 30. september. Positiv ordfører Ordfører Torbjørn Rødstøl er positiv til forslaget, men tar forbehold om at han ennå kjenner saka nokså dårlig og at han blant annet ikke vet om det knytter seg betingelser til å kunne bli nasjonalpark-kommuner og/eller nasjonalparklandsby. – Jo, jeg regner med at dette er noe som vil kunne bruke i markedsføringsøyemed, sier han.– Og så passer det nokså godt med visjonen? – Ja, det burde passe godt. Rødstøl håper at Raumas eventuelle inntreden i lista over nasjonalpark-kommuner/nasjonalparklandsby og vil innebære fordeler i forhold til kommunikasjon innad med andre liknende kommuner, samt større muligheter for felles markedsføring. – Om vi kan få til et enklere infosystem, så vil det i seg selv være positivt, slutter han. Per Vidar Kjølmoen per.vidar.kjolmoen[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 23, mobil: 917 99964