Kortere sesong. For å styrke de svake bestandene av villaks foreslår fylkesmannen å stramme inn på fisket i elvene i Møre og Romsdal. Generelt vil fiskesesongen begrenses til å gjelde mellom 15. juni og 31. august. For Rauma elv blir det trolig åpnet for fiske to uker tidligere. I forslaget ligger det at kun mark, sluk, spinner, wobbler og flue kan benyttes til å fiske etter såkalt anadrom laksefisk. Ved fiske fra land skal det bare benyttes en stang eller ett snøre pr. person og det skal være maks to agn på utstyret. Ved fiske fra båt kan det benyttes to redskaper (stang eller snøre) pr. båt. Det skal ifølge forslaget ikke være mer enn 13 millimeter mellom stamme og spiss på kroken - 15 millimeter for enkeltkrok. Det blir ikke tillatt å forlate stang eller snøre under fiske. Dessuten blir det forbudt å bruke utstyret på en slik måte at det er sannsynlig at fisken vil krøkes. For selve fisken settes det også begrensninger. Anadrom laksefisk skal være minimum 35 centimeter lang og i flere elver settes det grenser på 1 laksefisk og 2 sjøørret pr. døgn gjennom hele sesongen. Unntaket er gyroinfiserte vassdrag, der det ikke vil bli satt døgnkvote. Det blir heller ikke satt grenser for rømt oppdrettsfisk. I vassdrag med mye rømt oppdrettsfisk vil det trolig bli utvidete fisketider. Da er det i så fall fylket som bestemmer hvilke strekninger det kan fiskes i og hvilke redskap som skal brukes. Forslaget er ute på høring og etter planen skal forskriftene være klare den 15. februar neste år. Tanken er at restriksjoner skal gjelde de neste fem år og håpet er at den negative trenden med synkende bestand skal snus. Anders Hagen anders.hagen[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 29, mobil: 906 56226