Saka skulle opp på møtet 24. april. Men forut for møtet ble det klart at saka ville bli trukket. Årsaken ble ikke sagt noe om. Det var ordfører Oddbjørn Wærås som varslet om endringa i sakslista. Den utsettes etter det vi kjenner til, til neste formannskapsmøte. Dagens styre i det kommunalt eide selskapet består av John Ekroll (Ap) som leder, Heidi Skaug nestleder, Eva Karin Gråberg (Ap) og Arrne Hop (KrF) som de politisk valgte. Formannskapet skulle fremme sitt forslag. En avtale mellom "regjerende" parter går blant annet ut på at det er Venstre som skal ha ledervervet i styret de neste to årene – en avtale som ble banket i forbindelse med høstens inngåelse av koalisjon Ap, H, V og SV.