Det er ikke ofte politiet i Rauma bevæpner seg, men det gjorde lørdag morgen da ransalarmen gikk fra Måndalen. Vebjørn Bale og tre andre politibetjenter ble rutinemessig utstyrt med våpen ettersom det var væpnet ran det var snakk om.

Men ranerne var altså fløyet da politiet ankom plassen på lørdag morgen.

– Vi har startet etterforskningen, kunne Vebjørn Bale fortelle til Åndalsnes Avis og særlig mer hadde han ikke å fortelle foruten detaljene i hendelsesforløpet. Han forteller også at politiet gjennomførte en del rundspørring i nabolaget og gjelde en del spaning i bygda i håp om å kunne finne noe mistenkelig.

Bale forteller også at politiet på Sunnmøre ganske fort ble varslet og at det ble satt opp en kontrollpost på Skorgen som skulle sjekke trafikken mot Sunnmøre. På samme måte ble politiet i Gudbrandsdal varslet, men Bale kunne ikke si noe om hva som der hadde blitt gjort da vi snakket med han rundt klokka 12 på lørdag.

– Hadde dere tilgang på nok mannskaper?

– Det spørsmålet vil jeg ikke svare på akkurat nå, sier Bale til Åndalsnes midt i det hektiske formiddagsarbeidet.

– Ser dere etter spesielle biler i denne sakens anledning?

– Jeg kan si at vi er interessert i om det er noen som har gjort spesiell observasjoner av biler rundt åstedet i tidsrommer 08.15 til 09.00, sier Bale.

– Har dere mistanker i noen retning?

– Nei, til det har vi for få holdepunkter. At det blir sagt at de snakket gebrokkent engelsk, betyr ikke all verden. Det kan både du og jeg også gjøre, sier Bale.

– Politiet kan bekrefte at de var bevæpnet?

– En av de hadde en revolver eller en pistol og de hadde hetter for å skjule identiteten.

– Dere er fire politifolk her. Vil dere be om forsterkninger?

– Det er et spørsmål jeg ikke kan besvare, sier Bale og forteller at de ville fortsette arbeidet med å lete etter eventuelle gjenstander som de to ranerne kunne ha kastet fra seg i nærområdet.

– Hva skjer videre?

– Arbeidet her vil bli gitt høg prioritet, sier Vebjørn Bale.