Flere. Politiet har fått melding at flere hytter har vært hjemsøkt av tyver ved Hjelvik. Her har det vært innbrudd og store verdier blitt borte. Hyttene ligger på Vikåsen mellom Vikebukt og Vågstranda. Åstedsundersøkelse vil bli gjort av folk fra lensmannskontoret i Rauma. Politiet har så langt ingen oversikt over alt som er det som har blitt fjernet og heller ikke eksakt tidspunkt for innbruddene.