Fra 1. januar neste år vil brannvesenet i Rauma ledes av Fred K. Karusbakken. Han vil bekle ei 70 prosent stilling som brannmester.

Eivind Myklebostad er ansatt som brannsjef i 30 prosent stilling. Bernt Mittet er leder for forebygging i Rauma brannvesen, i hundre prosent stilling.

Midlertidig ordning

Bakgrunnen for omorganiseringen er at brannsjef Falke Haugen blir pensjonist og slutter ved nyttår.

At det er en brannmester som skal tilsettes og ikke en ny brannsjef, begrunnes med at det ganske snart settes i gang et utredningsarbeid i forhold til å etablere et interkommunalt brannvesen. Utredningsarbeidet er spådd å ta tid, og når Haugen går av fra nyttår, er det behov for ei midlertidig løsning.

Tirsdag orienterte utbyggingssjef i Rauma, Heidi Skaug, formannskapet om situasjonen.

– Også i Rauma skal flere eldre bo heime, det vil kreve større innsats i forebyggende arbeid fra brannvesenet, sier hun.

Foto: Evy Kavli Foto: Stine Vandevjen Olsen
Foto: Stine Vandevjen Olsen Foto: Evy Kavli