I 18-tida søndag melder NVE at bevegelsene i øvre del av Veslemannen har avtatt noe i løpet av dagen, men at det fortsatt er store bevegelser. Hastigheten nå er på 3,4 centimeter i døgnet. Natt til søndag var hastigheten på hele 16 centimeter i døgnet.

I nedre del har hastigheten vært relativ lav, opptil 2 millimeter i døgnet.

Det er spådd oppholdsvær de neste dagene, og sjefsgeolog Lars Harald Blikra er ikke overrasket over at hastigheten i fjellet nå går ned.

- Vi tror nå at hastigheten vil avta jevnt. Det er såpass lenge siden den siste nedbøren kom, at vi trolig har sett den fulle konsekvensen av det, og vi tror at det vil stabilisere seg, sier han.

Det er fortsatt rødt farenivå, noe det har vært siden fredag kveld.

- Hvor mye mer må hastigheten gå ned for at dere skal justere ned farenivået igjen?

- Hastigheten må mer ned, men den trenger ikke nødvendigvis å gå veldig mye ned før vi vil begynne å tenke på det. Vi følger bevegelsene kontinuelig, og ser an utviklingen, sier han.

Les NVEs kveldsrapport for Veslemannen

- På bakgrunn av de store forskjellene mellom øvre og nedre deler antar vi at øvre del kan rase ut uten at resten går. Et slikt skred vil ikke kunne rekke ned til bebyggelse eller jernbanelinje, heter det i NVEs rapport.

- Det er nå forholdsvis lite bevegelse i nedre del. Vil du si det er lite sannsynlig at denne raser nå, før vi har fått mer nedbør?

- Når hastigheten går ned blir det mindre sannsynlig at vi får et ras. Men det er fortsatt store bevegelser i øvre del, og det er vanskelig å si hvordan nedre del vil påvirkes hvis øvre del raser.

NVE har ingen fastsatte grenser for farenivåene, dette avgjør geologene etter en samlet vurdering. Neste rapport fra fjellskredovervåkingen kommer i morgen tidlig.