Å være bussjåfør har endret seg dramatisk. Nå svarer tre av ti at de møter trusler på jobben.

– Det er som to forskjellige verdener, sier tillitsvalgt Jim Klungnes i Veøy Buss AS. Og med det mener han at det gjerne er en verden i de største byene og en helt annen verden for sjåfører som kjører buss mellom Åndalsnes og Molde.

Men det betyr ikke at Jim Klungnes lar være å ta undersøkelsen på alvor. En fersk undersøkelse, gjort av Yrkestrafikkfor- bundet, forteller at tre av ti bussjåfører opplever trusler, ran og vold på jobb.

Forbundet krever nå at myndighetene må sette i verk tiltak. Det vises blant annet til at det har vært seks bussran bare i Kristiansand så langt i 2015. Og bare ett av disse er oppklart.

Jim Klungnes sier han kan uttale seg med en viss tyngde i denne saka. Han har kjørt buss i Oslo i 16 år og nå ti år i Veøy Buss AS. I løpet av tida i Oslo, ble han forsøkt ranet tre ganger.

– Sju av ti sjåfører opplever ubehag av forskjellig art på jobben. Det viser en annen undersøkelse og det er våre medlemmer som utsettes for dette. Men jeg vet ikke om tilfeller der sjåfører her har vært truet eller har følt seg utrygg. Men vi vet heller ikke når det kommer til å skje. Dette ble mye diskutert etter den tragiske episoden i Årdal for rundt ett år siden, sier Jim Klungnes og nevner pengefrie busser, alarm og kameraovervåking som viktige tiltak.

Samtidig må bussene godt merkes med at slike tiltak er innført.

– Kontantfrihet er det viktigste. Vi må bli kvitt pengeveska, sier Jim Klungnes, og legger til at det er et paradoks at det er penger i bussen, men at det ikke er kontanter i en bank lenger.

Han mener systemene for kontantfrie busser for lengst er på plass, det handler bare om at det blir innført.

– Slipper vi penger vil det dessuten ha en tilleggseffekt. Vi får frigjort tid til å yte bedre sørvis, sier Klungnes.

Han nevner også at å skille sjåførene fra passasjerene med en tjukk glassvegg har vært diskutert, men ikke er regnet som aktuelt i «vår del av verden». En åpen kontakt mellom sjåfør og de reisende regnes det en viktig del av sørvisen i bussen.

Arbeidsgiver

– Klart vi er opptatt av sjåførenes sikkerhet, sier driftssjef Per Oddvar Sæth i Veøy Buss AS. Men samtidig viser han, som Jim Klungnes, til at det er stor forskjell på større byer og Åndalsnes.

– Vi er på rett veg. Vi har innført terminaler på bussene med størst omsetning og vi har regler for at det ikke skal være for mye penger i billettveskene.

 – Hvor langt er det igjen til kontantfrie busser?

– Vi lever fortsatt i et samfunn der kontanter er et betalingsmiddel og penger er i omløp. Vi skal også huske på at vi ikke har hatt noen form for angrep på våre busser på i alle fall over ti år.

– Men jeg mener vi gjør det vi kan ut fra forutsetningene våre, sier Per Oddvar Sæth.