– Slik saken står nå er at vi ikke fikk medhold på vedtaket om generell dispensasjon fra støysonekravene, som ble vedtatt i kommunestyret i november 2014. Derfor må vi nok behandle sakene deretter, sier Heidi Skaug på Areal.

Hun kjenner ikke til detaljene i de enkelte sakene, men kan bekrefte at det er de som bygger ut som må ta utgiften med en eventuell støyvurdering.

– Det er klart det er dyrt, og det er ikke mange som har tatt den kostnaden, sier hun. Men hun påpeker at det jobbes i departementet med å få gjort nye målinger som kan gjenspeile de reelle støybildet.

– Dagens sonekart er lagt til grunn verst tenkelig forhold når det gjelder både vindretning og våpenkaliber. Det er til slutt politikeren som må finne ut av dette. Det går hvis Forsvaret er villig, og lage støyvoller eller bokse skytefeltene inn, slik at vi ikke får denne støyproblematikken. Men det er klart det koster penger. Men noe må vel bli gjort med problemet, mener Heidi Skaug.