Følgende representanter ble i dagens kommunestyre valgt inn i kommunens kontrollutvalg:

  • Lars Ramstad (H)

  • Hilde Mjelva (V)

  • Knut Samset (KrF)

  • Torbjørn Bruaset (Sp)

  • Eirik Jenssen (Ap)

Det ble framsatt to forslag om leder, Eirik Jenssen og Lars Ramstad. Etter stemming ble det 14 stemmer til Lars Ramstad og 13 stemmer til Eirik Jenssen. Jenssen ble valgt til nestleder.