Det var like etter klokka 07.00 onsdag morgen at uhellet skjedde.

En personbil på veg retning Innfjorden, kolliderte med fronten på en tilhenger bak en varebil.

Sammenstøtet var kraftig.

Personbilen traff/ble truffet på en måte som gjorde at den delvis skled langs med tilhengeren. Det gjorde skadene mindre enn de kunne ha vært.

En bilist, som kom bak personbilen, tok seg av den kvinnelige bilføreren. Nødetatene ble varslet og var framme i 07.30-tida.

Ambulansepersonell tok seg deretter av bilføreren.

Føreren av varebilen, som hadde tilhengeren på slep, kom ikke fysisk til skade.

Uhellet skjedde 150 meter inn i tunnelen - på innfjordssida.

Bilene bak de involverte kjørertøyene, som ble stående inne i tunnelen, slapp gjennom i 08-tida. Da var bilbergingsbilen på plass for å fjerne kjøretøyene.

Det gikk ennå en stund før tunnelen kunne åpne for fri trafikk.

I løpet av den knappe timen hadde det samlet seg lange køer på begge sider av Innfjordtunnelen.

Personbilen ble stående i motsatt kjørefelt og i motsatt kjøreretning etter kollisjonen med fronten på bilhengeren. Til alt hell skjedde uhellet hjørne mot hjørne på kjøretøyene; men de materielle skadene var likevel betydelige. Politibetjent Richard Merlid fra Rauma lensmannskontor skaffer seg her oversikt over situasjonen. Foto: Øystein Talberg