Regjeringen har gjennom Kulturdepartementet bevilget til sammen 362 500 kroner til opprettelse av tre nye frivilligsentraler i Møre og Romsdal. 145 000 kroner går til Rauma, og dette beløpet kommer i tillegg til et allerede avsatt beløp fra kommunens side. Dette betyr at det nå blir mulig å opprette en sentral som skal bli en møteplass for alle som ønsker å drive frivillig arbeid, og med en fast ansatt som skal koordinere arbeidet mellom ulike lag og foreninger i kommunen.

Overraskelse

Berta Brevik (90) har i mange år vært aktiv for å få til en frivilligsentral, og har snakket varmt om hvor viktig en slik sentral er for stimulering av det frivillige arbeidet som blir lagt ned i Rauma. Det har imidlertid aldri blitt gjennomslag i kommunen, og det er nå en stund siden Brevik arbeidet aktivt for å få opprettet en sentral. Åndalsnes Avis satte i stand et møte mellom Brevik og stortingsrepresentant Else-May Botten (Ap) for å la Botten selv overbringe det lykkelige budskapet om at det nå endelig er avsatt midler til en frivilligsentral i Rauma, og det til og med direkte fra Regjeringen.

– Kjempebra! Dette var virkelig en gledelig overraskelse, sier Brevik da hun får beskjeden.

– Hvorfor er en frivilligsentral viktig for Rauma, Berta Brevik?

– Jeg opplever at spesielt mange eldre sitter stille uten å ha noe å gjøre på. Vi må ikke glemme at mange av oss er en ressurs, og at mange ønsker å gjøre mer frivillig arbeid, sier Brevik. Hun forteller at en frivilligsentral kan bli en møteplass for eldre som vil bidra i lag og foreninger, og gjøre det mulig for flere eldre å bidra.

– Samtidig tror jeg at mange ungdommer tenker på samme måte. De sitter med hendene i fanget og lurer på om det ikke er noen som kan ha nytte av meg, skyter Botten inn. Hun mener det er viktig at folk i alle aldersgrupper tar sentralen i bruk.

Brevik håper at man får til dette på en skikkelig måte, og poengterer at det nå er viktig at frivilligsentralen får nødvendig støtte og oppslutning fra første dag. Samtidig tror hun det vil ha mye å si hvem som besettes i den faste stillingen, og at man for all del må forhindre at sentralen bare blir et trøtt kontor uten aktivitet.

– Det er ikke alle som passer til å løpe rundt på bedehusene, humrer Brevik.

Botten er enig, og mener det er viktig at Rauma nå griper sjansen og virkelig skaper en sentral som kan drive det frivillige arbeidet i kommunen fremover. Hun tror at dersom man får til mye aktivitet, kan en slik sentral være positiv for hele lokalsamfunnet.

– Vi må ta vare på ildsjelene. Jeg tror at de som får holde på med det de brenner for blir fornøyde med seg sjøl, og også bidrar til å gjøre mange rundt seg fornøyde. Slik skaper vi et bedre lokalsamfunn, mener Botten.

Det er enda ikke klart hvor sentralen skal ligge, men Brevik mener det er naturlig at den plasseres på Åndalsnes.

– Det er jo kommunesenteret vårt, og det hadde vært koselig for oss ute i de ulike lagene og foreningene på bygdene å kunne møtes på Åndalsnes, avslutter hun.