– Nå har kommunen gitt sitt bidrag. Jeg som politiker og Venstre som parti har gitt sitt bidrag til utvikling av Åndalsnes sentrum, sa Arne Steffen Lillehagen.

Kommunalt kjøp av omsorgsleiligheter i det planlagte Kvartal 1-bygget sto igjen på den politiske dagsordenen. Planor AS var eneste som hadde levert inn anbud på kommunens utlysning av det å etablere omsorgsleiligheter i Åndalsnes sentrum. Et enstemmig formannskap gikk inn for å inngå avtale med Planor AS. Nå gjenstår en endelig behandling i kommunestyret. Så er det opp til styret i eiendomsselskapet om de vil gå videre med byggeprosjektet.

Politisk velvilje

For det er ingen ting som tyder på at det politiske Rauma vil gå imot etablering av omsorgsleiligheter i det planlagte leilighetskomplekset på tomta som bærer det ambisiøse navnet Kvartal 1. Politikerne mener en utbygging som planlagt vil gi sentrum av Alpebyen et viktig og nødvendig løft. Gjennom kjøp av til sammen 9 omsorgsleiligheter i et bofellesskap, ble det under formannskapsmøtet sist torsdag gang etter gang understreket at med det vil kommunen gi sitt bidrag i sentrumsutviklinga.

Som kjent er det planlagt parkeringsareal i underetasjen. Grunnplanet er satt av til næringsformål. Som tidligere omtalt skal Coop være interessert i å etablere butikk i Kvartal 1.

De neste fire etasjene er i utgangspunktet satt av til boligformål. Det er i andre etasje av bygget det nå er satt av plass til de 9 omsorgsleilighetene. Hele denne etasjen er satt av til formålet. Etablering av en egen enhet – omsorgsleiligheter i et bofellesskap – er et krav fra Husbankens side. I tillegg er det lagt opp til et felles ute- og inneareal knyttet opp til bofellesskapet.

Nullprosjekt

Totalrammen for prosjektet er satt til 23,2 millioner kroner – da er merverdiavgiften inkludert.

Finansieringen skjer ved økt kommunalt låneopptak – med 10 millioner kroner i 2012 og 13,2 millioner i 2013.

Men dette skal i utgangspunktet være et nullprosjekt. Husbankens tilskuddsordning vil bli lagt inn i økonomiplanen for 2013.

Arne Steffen Lillehagen var av dem som poengterte viktigheten av nettopp det.

– Vi kan ikke risikere å belaste driftsbudsjettet utover den belastningen det allerede har, slo Lillehagen fast.

Kjøp av parkeringsplasser i underetasjen er usikkerhetsmomentet knyttet til kommunens inntreden i byggeprosjektet. Det kan føre til at Husbankens tilskuddsordning ikke helt vil dekke den økonomiske kreditsida. Så langt er det antydet en kommunal ekstrautgift på 300.000 kroner.

Skepsis

– Jeg tror vi kan glemme at dette blir et økonomisk nullprosjekt for kommunen. Men Kvartal 1 blir ikke bygd uten at kommunen går inn med midler. Nå må det være håp om at også andre viser sin interesse slik at utbyggingen blir realisert, sa Marit Nauste.

Arne Hoem uttrykte skepsis; ikke til prosjektet, men at det etter hans mening gås for fort fram i denne saka. Han ville likevel ikke gå imot en kommunal involvering.

Torbjørn Rødstøl påpekte at han har opplevd flere prosjekt knyttet til Kvartal 1; prosjekt det ikke er blitt noe av.

– Nå håper jeg at det blir en realisering, sa Rødstøl.

Være med, likevel

Arne Hop uttrykte også en viss skepsis til håpet om et økonomisk nullprosjekt.

– Men jeg vil nok være med sjøl om det ikke blir et nullprosjekt, sa KrF-politikeren.

Et enstemmig formannskap gikk inn for kjøp av omsorgsleiligheter i et bofellesskap i det planlagte bygget på Kvartal 1-tomta.

22. mai skal kommunestyret behandle saka. Ikke noe tyder på at kommunens øverste organ vil endre på innstillinga.

Så er det opp til styret i Planor AS om de føler kjøp av 9 leiligheter til en sum av 23,2 millioner kroner er nok til å iverksette bygging av et prosjekt som i sin tid ble kostnadsregnet til et sted mellom 90 og 100 millioner kroner.

Nær. Ordfører Lars Olav Hustad mener vi ikke har vært nærmere en utybygging av Kvartal 1-bygget enn nå.