– Konflikten er slutt, men tillitskrisen er ikke over, sier Ragnhild Lied.

79 prosent stemte ja til den nye tariffavtalen mellom lærerorganisasjonene og KS, og Utdanningsforbundets leder, Ragnhild Lied, er glad for at konflikten nå er avsluttet. Hun sender samtidig en klar advarsel til både KS og landets politikere:

– Dette har vært et læreropprør – og dette er et vendepunkt: Hvis KS på nytt prøver å påtvinge lærerne økt tilstedeværelse og mindre fleksibilitet, vil det utløse nøyaktig samme konfliktnivå som vi har hatt dette siste halvåret.

Utdaterte styringsideologier

21 prosent av medlemmene stemte nei, og også ved denne uravstemningen har deltakerprosenten vært høy; 49 prosent av forbundets nærmere 95 000 medlemmer i KS-området har deltatt.

– Hver femte stemme var en nei-stemme, mange medlemmer ønsker å fortsette streiken. Dette viser at det fremdeles er et godt stykke igjen før vi har den arbeidstidsavtalen lærerne mener de trenger for å kunne gjøre en god jobb. Det vil selvsagt prege vår krav når avtalen skal reforhandles, sier Lied.

– Det gode lærerarbeidet kan verken utvikles eller ledes gjennom utdaterte styringsideologier. Det vil ikke føre fram om KS ved neste korsvei argumenterer som om tvang og pisk gir engasjerte og motiverte lærere. Dette er det aller viktigste budskapet fra den streiken vi har bak oss, understreker hun videre i ei pressemelding fra KS.

Profesjonskamp

Lied sender en stor takk til alle medlemmene som har vist sterkt engasjement under streiken:

– Dette læreropprøret har vist alle at medlemsengasjement nytter. Det sterke engasjementet var helt nødvendig for å vinne denne profesjonskampen, og det vi bli like avgjørende i fremtiden.

Nasjonale ambisjoner

Konflikten har på en rekke områder synliggjort det store gapet mellom politiske festtaler og en skolehverdag preget av stram kommuneøkonomi.

– Dette er svært alvorlig når vi samtidig står midt oppe i en voksende rekrutteringskrise. Vi forventer at politikere nå tar tak i dette. De må sørge for at nasjonale ambisjoner for skolen er mulig å gjennomføre i en skolehverdag som mange steder preges av nedskjæringer og kutt, sier Lied.