Det var en lite hyggelig overraskelse som ventet eierne av et frititidshus på Foss, rundt 7 kilometer nordvest for Verma sentrum. I løpet av helga, trolig natt til lørdag, hadde en eller flere gjerningspersoner gått amok. Personen(e) ga seg ikke før hele 27 vindusruter var knust. I tillegg var ytterdøra brutt opp. – Vi vet ikke hvem som har gjort dette. Det hadde vært kjekt om noen som har observert noe, tar kontakt, sier Erling Kylling på vegne av husets eier, Solveig Brude. Huset ligger like ved vegen, rett etter jernbaneundergangen, før stigningen opp mot Verma sentrum. Det var ingen i huset da ugjerningen ble begått. – Hva synes familien om det som har skjedd? – Vi synes det er leit. Dette er et gammelt hus med sjel som familien er opptatt av å ta vare på, og kan gjør seg noen tanker om hva som kan få folk til å gjøre slikt, sier Kylling. Så langt er det ikke funnet tegn til at noe er stålet. – Nei, det er ut som det bare er noen som har brukt energi på noe negativt, sier Kylling– Har dere grunn til å tro at gjerningspersonen, eller -personene, har hatt noe spesielt imot eierne? – Nei, det har vi ikke. Vi har tenkt litt igjennom dette, men har ingen tanker om hvem dette kan være. Saka er anmeldt til politiet. De som gjorde skadeverket, har etterlatt seg visse gjenstander. Håpet er at det kan finnes spor på dem som bidrar til å oppklare saka. Den som har mer informasjon i sakens anledning, kan ta kontakt med Rauma lensmannskontor. Per Vidar Kjølmoen per.vidar.kjolmoen[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 23, mobil: 917 99964