Åndalsnes Avis har fått flere henvendelser fra lesere som lurer på hvorfor ikke Johnny Staurset Transport har byggekrav innen ett år på si tomt når de fleste andre langs Industrivegen og på Øran Industriområde har det som en klausul i sine kontrakter. – Jeg har en festekontrakt på 80 år som ikke inneholder noe som helst krav om bygging på den 3,3 mål store tomta. Dette har jeg også klarert med kommunen. Det er riktig at jeg tok kontakt med kommunen med tegninger i hånda med tanke på å skulle bygge på deler av tomta for 10 år siden. Men tidene endrer seg og jeg har inntil videre valgt å avvente bygging på arealet, forklarer Johny Staurset overfor Åndalsnes Avis. – Ikke krav Anne B. Utgård i kommunen bekrefter overfor lokalavisa at Johnny Staurset Transport ikke har et krav i sin kontrakt om at de må bygge på tomta. – Staurset inngikk sin festekontrakt med kommunen i 1998. Tre-fire år senere fattet formannskapet et vedtak hvor nye leietakere på Øran fikk en byggefrist på ett år fra inngåelse av kontrakt. Det har alle overholdt; det er faktisk bare Johnny Staurset som ikke har bygd og derfor er saken med dette firmaet litt spesiell. Det har vært kontakt med ham flere ganger ettersom det er flere firma som ønsker å etablere seg på den attraktive industritomta på Øran. Men vi har ikke kommet fram til noen løsning så langt jeg kjenner til, uttaler Anne B. Utgård til Åndalsnes Avis. Hun legger til at Staurset kan sitte på tomta i 70 år til uten å måtte bygge noe som helst, så langt hun kjenner til. Det er trolig også umulig for kommunen å fatte et nytt politisk vedtak som skal ha tilbakevirkende kraft i form av byggekrav til Staurset også. Hatt henvendelser Johnny Staurset innrømmer at Partner-Gruppen AS ved administrerende direktør Ove L. Søvik har vært i kontakt med ham flere ganger i forhold til en byttehandel; at Staurset Transport får ei annen tomt på Øran mot at Partner-Gruppen AS som eier det tidligere Ytterlibygget på nabotomta får overta tomta som Staurset har i dag. – Men slik det ser ut i dag så blir jeg værende. Det kan også godt hende jeg går til anskaffelse at et bygg som kan romme både kontor, lager og verksted. Men ingen ting er avgjort. Nå er tomta primært brukt som oppstillingsplass for blant annet kjøretøy. Jeg har hatt en 50.000 liter stor biodieseltank stående på tomta, men nå er firmaet som leide plass til denne tanken solgt, forklarer Johnny Staurset. Lars Smisethjell lars.smisethjell[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 24, mobil: 915 10584