Fredag forrige uke møtte saksbehandler Roland Marco Böhm opp hos 5. klasse på Åndalsnes barneskole.

Elevene har nemlig fra før deltatt i Barnetråkk (Kart i skolen) og tegnet inn skolevegen sin og andre områder og veger de bruker i skole og fritid. Rauma kommune har tegnet dette inn på kartet i arbeidet med kommunedelplan for Åndalsnes sentrum. Fredag var det på tide å møte elevene for å kvalitetssikre at alt var kommet med, og om det kanskje var flere ting som burde tas hensyn til.

– Asfalt må vekk

– Vi vil ta hensyn til deres ønsker. Dere er en viktig brikke i planprosessen. Vi vil å lage en barn- og familievennlig kommune, sa Böhm til femteklassingene.

Og Böhm møtte ivrige elever som hadde full kontroll på kartet han hadde oppe på veggen. Elevene fikk låne laserpeker av saksbehandleren og pekte og kommenterte med stor iver.

– I krysset ved frisørsalongen Trend Z kjører bilene fort.

– I Romsdalsvegen er det mange som parkerer på fortauet. Vi må gå forbi bilene én og én.

– Mange kjører bare utenom fartshumpene.

– Ja, jeg vet det. Asfaltflater som ikke skiller mellom gående og kjørende må vekk, svarte Böhm.

Nytt badeanlegg

I løpet av en skoletime fikk elevene sagt fra om det aller meste, mens Böhm pekte på kartet og sjekket at han hadde fått med alt. Han var også åpen for innspill om lekeplasser og hva det ellers måtte være.

– Det er nå dere har sjansen til å si fra, sa Böhm.

Han forklarte at mange av planene og løsningene på diverse utfordringer kunne ta tid. Særlig der kommunedelplana tok høgde for større endinger i forhold til dagens. Nytt bade- og svømmeanlegg er et eksempel på det. På plana er området der Troll-Tinn ligger i dag tenkt avsatt til formålet, inkludert ei lita badestrand. Deler av jernbaneområdet vil kommunen ha som ny offentlig plass til martna, konserter og annet.

Skitrekk og gokart

– Vi ser for oss skøytebane i sentrum, omtrent her, forklarte Böhm.

– Ååå jaaa, kom det fra klassen.

– Han som driver Rema 1000 ønsker å flytte. Hvis og når det skjer ser vi for oss friareal på den tomta, sa Böhm.

– Hva skal hun dama som bor der gjøre da? kom det fra en av pultene.

– Kan vi få gokartbane? lurte en annen på.

– Det blir nok vanskelig i sentrum på grunn av støy, sa saksbehandleren.

– Skitrekk til Aksla?

– Skitrekk blir nok vanskelig, men vi vil legge til rette for gondolbane.

– Er det helt sikkert at det blir gondolbane?

– Nei.

– Vi kan spleise på

Böhm forklarte at klatrevegg på Åndalsnes var en aktuell sak. Men her er det også utfordringer. Særlig fordi et slikt bygg vil bli like høgt som rådhuset.

– Bowling?

– Ja ... det kan også være en mulighet ...

– Kanskje der det gamle bassenget ligger! mente en elev.

– Husk nå på at alt vi snakker om nå er kostbart. Vi er avhengig av investorer for å få til slike ting, som for eksempel nytt badeanlegg. Men det er viktig at vi får det inn i planen nå, før den skal ut på høring. Vi planlegger for neste generasjon også, og det er viktig at plana er på plass den dagen bygging og utvikling blir aktuelt.

– Vi kan spleise på stupebrett, kom det fra klassen.

– Kan ta mange år

Böhm ba elevene tenke igjennom om det var flere ting som burde tas hensyn til før han gikk.

– Det er nå dere har sjansen til å si fra. Om det er noe vi har glemt i dag, kan dere ringe, sende meil eller brev, så tar vi det med.

– Dere kan bli både 20 og 30 år gamle før mye av dette er gjennomført, forklarte Lillian Fjørtoft, som også var med fra kommunen.

– Husk at det var vi som hadde ideene da, repliserte en av elevene.

Kunne kartet. Marcus Christian Varhaugvik har lånt laserpekeren av saksbehandler Roland Marco Böhm og kommer med et av mange innspill til kommunedelplan for Åndalsnes, fra barna i 5. klasse Åndalsnes barneskole. Mathias Bøe Jansen (til venstre) og Celine Gråberg følger med. Foto: Anders A. Hagen