Har tro på lokal vekst: – I prosess med å ansette flere