Nå kan de ta betalt for at du har bombrikke i bilen