Går av: – Tiden er kommet for å slippe andre til

foto