– Ønsker ikke omsorgsboliger som minner om institusjoner