Fra 800 til 400 dyr – nedgangen i antall villrein bekymrer