Trafikken over brua blir lysregulert i tre måneder

foto