– Vi må evne å se de mulighetene denne hallen vil gi

foto