Næringslivsloggen: Fire nye selskaper den siste måneden