Testingen blir gjort med et nyinnkjøpt, profesjonelt testutstyr som består av en pc og øreklokker der det er koplet til en responsknapp. Det er pc-en som kjører testen, og den tar noen minutter. Tiden dette tar er avhengig av hørselen til den enkelte som testes. HLF Møre og Romsdal har ti frivillige som er kurset og godkjent for å gjøre disse hørselstestene, og den enkelte som testes får med seg utskrift som de kan ta med til fastlegen om ønskelig, for henvisning til grundigere sjekk.

Campingvogna er gul og blå, Hørselshemmedes Landsforbunds sine farger, og den er tydelig merket med HLF og hørsel. Den har vært på vegene i fylket siden juni, mellom anna på laksefiskefestival i Surnadal, på Molde Jazzfestival, trebåtfestivalen i Ulsteinvik og på olsok arrangement i Tresfjord og på Molde. Med meget stor respons på alle stedene.

.