Det er kraftfondet i Rauma som deler ut prisen, og de har i år bestemt seg for å gi prisen til Lars Stenerud.

- Det var en enstemmig avgjørelse. Det er egentlig et luksusproblem, for vi har mange gode kandidater i Rauma, men alle var enige om årets pris, forteller Marit Nauste, leder i kraftfondet, som ikke ønsker å opplyse om hvor mange nominerte som kom inn.

Næringsprisen blir utdelt 18. november. I fjor vant Torill og Ivar Åndal, og Stenrud blir nå en del av en lang liste næringsutviklere som har fått prisen.

- Bakgrunnen for at han får prisen er blant annet hans brede og unike engasjement for næringslivet i Rauma. Samtidig som han er administrerende direktør og en av eierne av Plasto AS, arbeider han aktivt som brobygger mellom de ulike næringene og er levende opptatt av nærings- og samfunnsutvikling i Rauma. Han er inkluderende, samarbeidsvillig, raus, skaper engasjement og deler velvillig av sin kunnskap og lederevne, heter det i begrunnelsen.

- Lars Stenerud har et stort nettverk utenfor Raumas grenser; Sintef Raufoss, NTNU, Norsk Forskningsråd og iKuben for å nevne noen. Dette nettverket kommer andre næringer og prosjekter i Rauma og Romsdal til gode. Lars er en sterk bidragsyter til at Siva nå investerer solid i Rauma, som med Åndalsnes som knutepunkt vil bidra til økt regional og nasjonal næringsutvikling og innovasjonsfokus i årene fremover. Han er styreleder i Rauma Næringslag og utviklingsselskapet Nordveggen AS. Lars Stenerud er en aktiv pådriver i prosjektet Innfjorden 2020, der det satses på boligbygging og bygdeutvikling, fortsetter Nauste.

Tidligere vinnere

Blant de tidligere vinnerne finner vi blant annet AAK AS, Oskar Skjelbostad, Wenaas ASA, Plasto AS, Glamox Fabrikker AS, Erling Kjølseth, Leif Kroken, Brødr. Brøste AS, J.O.Moen AS v/brødrene Ole og Gunnar Moen, Veøy AS, Rauma Ullvarefabrikk AS, Arvid Gjerde AS, Steinar Loe, SB Produksjon AS, Kristian Stokke, Partner Plast AS, Sandnes Rør AS og Arild Hartviksen og Olav Aksel Olsen, og Landbruket i Rauma