Stilling blir vakant en periode, men kommunen vil ansette ny kultursjef