16 av 42 arrangement i det trykte høstprogrammet til Rauma Kulturhus, har så langt ikke blitt noe av. 11 av de 16 avlyste arrangementene var arrangementer med lokale aktører.

Synes ting tar tid

Kulturhuslederen sier han har forståelse for at folk ikke fornøyd når annonserte arrangement blir avlyst, men kan ikke love et mer stabilt program utover våren.

– Vi kan ikke være et kjedelig ferdigprogrammert kulturhus. Det må være rom for å eksperimentere. Vi må ha en kommunikasjon på at folk må følge med på nettsidene våre. Det kan komme endringer, sier Ruud.

– Handler det om at du ikke er tilstrekkelig i forkant med planleggingen?

– Ja, det handler om at vi ikke alltid er nok i forkant, svarer Ruud, og peker på det han mener er flere årsaker til at planleggingen er utfordrende.

– Ting tar veldig lang tid her. I Bergen kunne jeg spørre om noen kunne spille på ei forestilling uka etter. Slik er det ikke her. Her får jeg beskjed om at de må ha notene flere uker i forkant. Mitt inntrykk er at hoveddelen av kulturaktørene i Rauma har en annen jobb ved siden av, da krever det ekstra mye planlegging for å få ting til å klaffe. Det mangler profesjonelle aktører i Rauma, sier Ruud, og presiserer at for han er utvikling nøkkelordet i all kultur.

– Alle må tåle å bli presset litt, legger han til.

– Energikrevende

Han gir også uttrykk for at det han kaller interne utfordringer på kulturhuset, har vært så tidkrevende at det har gått ut over planleggingen av kulturarrangement.

– Har det vært nødvendig å ta alle kampene på en gang?

– Det har vært nødvendig å ta en del av kampene. Det er fordi vi etter mitt syn, må planlegge kulturhuset 10, 15 år fram i tid. Min jobb er å rydde opp og for å få det til å fungere på en best mulig måte, svarer han.

– Mangler kompetanse

Kulturhussjefen mener også at kulturhuset lider av et manglende teknisk fagmiljø i kommunen.

– For å hjelp med lyd og lys må vi til Molde. Med frakt sier det seg sjøl at det er ei kostbar ordning. Også fly- og togavganger gjør det kostbart for oss. Hvordan skal vi få artister hit på en lørdag når det ikke går fly lørdag formiddag og heller ikke nattog. Hotellovernattinger gjør det fordyrende, fortsetter Ruud.

At folk har vendt seg til for lave billettpriser er en annen faktor han tror kan spille inn på salget. Han mener prisene har vært så lave at de ofte ikke engang har dekket kostnadene.

– Kjøper for seint

Kulturhussjefen har flere ganger avlyst arrangement fordi billettsalget har vært for lavt flere uker i forvegen.

– Jeg kan ikke ta sjansen på å arrangere og tape pengene.

– Hvor stor er risikoen på arrangement med lokale aktører?

– Også på lokale arrangement kan vi risikere å tape 20- 30.000 kroner per arrangement om det ikke går bra, sier han.

Økonomisk oppsummerer Ruud høstens program slik:

– Mange av arrangementene gikk veldig bra. Noe gikk middels, og ikke noe gikk ekstremt dårlig.

Halvert antall kulturhusvenner. Lørdag var det full sal, men kun Marianne Brokstad var på vakt av kulturhusvennene. Antall kulturhusvenner er halvert fra om lag 50 frivillige til de 25 som nå står på kulturhussjefens liste.