– Vi drar til Oslo, med tog sjølsagt, søndag kveld. Mandag morgen er det møter med politisk viktige personer – der vi vil legge fram problematikken rundt Raumabanen som godsbane spesielt – og dette med godstrafikk på bane generelt, sier Wærås.

Det første møtet de skal ha er med Susanne Bratli. Hun er Ap-representant fra Nord-Trøndelag på Stortinget, og medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen.

Senere på formiddagen skal de møte KrFs Knut Arild Hareide – stortingspolitiker som er leder for den samme komiteen.

Viktig fokus

Raumaordføreren sier det nå er viktig å sette fokus på Raumabanens framtid som frakter av gods. Som kjent har CargoNet som en prøveordning framskyndet godsavgangen fra Åndalsnes, en avgang de tidligere hadde hadde på sent kveld, til formiddag. Det gjør dem mindre attraktiv for en del firmaer – firmaer som i dag i stor grad har sine lager på veg fra eller til mottaker. Frykten er at tilbudet gjør Raumabanen så lite attraktiv at transportører velger landevegen framfor banen.

– Stortingspolitikerne har i mange åndedrag påpekt viktigheten av å flytte gods fra veg til bane og sjø. Vi håper de fortsatt står for sine uttalelser, og vil sørge for at CargoNet gis ressurser slik at de kan fortsette aktiviteten sin også på Raumabanen, sier Wærås.

CargoNets prøveperiode varer fram til juni; så skal de evaluere selskapets framtid på Raumabanen. Frykten er at uten endringer i ressurstilgangen blir det ingen framtid – på banestrekninga Åndalsnes-Dombås.

Det er alvoret i situasjonen – og faren for at E-136 gjennom Romsdalen skal bli belastet med enda mer tungtrafikk – mer utenlandsk tungtrafikk – ordførar Oddbjørn Wærås skal fortelle om til sin partikollega Susanne Bratli og KrFs Knut Arild Hareide mandag formiddag.