Innsamlingsaksjonen til drift av det som kan bli nye Åndalsnes kirke går ufortrødent videre. det forteller leder i Åndalsnes kirkeforening, Solveig Brude. hun forteller at de nå har passert 200.000 kroner med midler som er kommet inn og midler som det er skrevet kontrakt på. Dette er bare to tredeler av det målet de har satt seg.

Men Solveig Brude sier de ikke har gitt opp håpet om å samle inn 100.000 til. Tvert imot, de regner det som svært realistisk å nå målet.

Purrer medlemmer

– Vi kommer nå til å purre medlemmer i kirkeforeningen som ikke har betalt i håp om at det bare er en forglemmelse, sier Brude og legger til at Åndalsnes kirkeforening har mellom 150 og 200 medlemmer. Tida fram til begynnelsen av oktober vil bli brukt til denne ekstrarunden.

– Så måtte vi avlyse en friluftsgudstjeneste vi hadde planlagt og som skulle gi oss en del kroner på grunn av været. Vi tenker nå på å arrangere en større kirkekveld en gang seinere i år for å erstatte denne, sier Brude og legger til at kirkelig fellesråd nå har signalisert at de vil overlate til det nyvalgte fellesrådet å ta stilling til sin deltakelse i finansieringen av ny kirke på Åndalsnes.