- Kundene i Møre og Romsdal har totalt fått utbetalt cirka 570 millioner kroner siden ordningen med kundeutbytte ble etablert for åtte år siden.2014 var et godt år, med relativt lave skadekostnader. Derfor kan vi dele ut et solid utbytte, og i Gjensidige går mesteparten av utbyttet til kundene, sier Vidar Skaar, som er administrerende direktør i Gjensidige Nordmøre og Romsdal.

Gjensidige har omtrent 800.000 kunder i Norge, og samlet får de 1,8 milliarder kroner i kundeutbytte i år.

- Siden 2007 har kundene fått nesten 11 milliarder kroner i utbytte, sier Skaar.

Historiske røtter

Ordningen med kundeutbytte skyldes at den største eieren i Gjensidige er den kundestyrte Gjensidigestiftelsen. Stiftelsen videreformidler sitt aksjeutbytte fra Gjensidige til selskapets norske skadeforsikringskunder.

I tillegg deler stiftelsen ut store midler til samfunnsnyttige formål over hele landet. Alle frivillige lag, organisasjoner eller ildsjeler kan søke om midler.

Ordningen med Gjensidigestiftelsen og kundeutbytte har historiske årsaker. På 1800-tallet ble det dannet mange små, lokale forsikringsselskaper som ble eid av kundene. I nyere tid har de fleste gått sammen i Gjensidige.

-Gjensidigestiftelsen viderefører kundenes eierskap, og det gjensidige forholdet mellom kunde, lokalsamfunn og forsikringsselskap, sier Skaar.