Husøy sier at de nå er i sluttforhandlingene om totalentreprisekontrakt med Entreprenør M. Kristiseter AS. Han håper kontrakten skrives under i løpet av neste uke.

Smalere tårn

Først når kontrakten er skrevet under vil han si noe om tidspunkt for byggestart, hvor lang byggetida vil bli, og hva det til slutt vil koste.

– Hva tror du er grunnen til reaksjonene på tegningen dere presenterte i august?

– Jeg har for så vidt en forståelse for reaksjonene. Jeg er enig i at det tar utsikt, hvis en kun ser på det. Og jeg er enig i at det ikke var ei så fin tegning. Men vi ser på helheten, at det gir noe, ikke bare tar noe, svarer Husøy.

Han forteller videre at de siden forrige tegning ble presentert, har gjort noen endringer på bygget.

– Vi har gjort noen tilpasninger, blant annet et smalere tårn. Og takterrassen er borte.

– Det har dere gjort på grunn av reaksjonene?

– Det har vi gjort etter innspill fra fylket og andre. Vi hører på det som blir sagt, svarer styrelederen.

Trenger garanti fra fylket

Kommunestyret sa denne måneden ja til å stille med bankgaranti for at utbygger kan låne i kommunalbanken. Nå mangler bare fylkets garanti.

– Vi håper at det går i hop. Det har vært gjort før i fylket, blant annet for Plassen i Molde, sier Husøy. På kommunestyremøtet ble det anslått at bygget var anslått til å koste 40 millioner, men at det ser ut til at det vil koste 46 eller 43 millioner, med eller uten heis til toppen.

– Hvordan vil du beskrive hele prosessen med Tindesenteret?

– Det har tatt mye lengre tid enn vi trodde. Flyttinga og prosessen med nye tegninger tok over et helt år. Og så var det en liten nedtur at det var så liten konkurranse på anbudet. Det skjer ting undervegs, og det er vanskelig å planlegge alt. Det viktigste er at vi kommer i mål, avslutter Fred Husøy.